Angelion

Anielski blog

Trzech Archaniołów

Czerwiec 30th, 2016

Biblia napomyka wprost o trzech archaniołach: Michale, Gabrielu oraz Rafaelu. Na początku istnienia chrześcijaństwa wyrażano kult wobec siedmiu archaniołów (ponadto czterem, o których mowa w przekazach), lecz synody w Laodycei (361 r n.e.) a także w Rzymie (492 r n.e. oraz 745 r n.e.) zaakceptowały otoczenie kultem liturgicznym tylko trzech z nich: Michała, Gabriela oraz Rafaela. Są oni uznawani za świętych, pomimo iż nie należą do rodzaju ludzkiego.

archaniolowie

Imiona archaniołów wywodzą z języka hebrajskiego. Michał znaczy „któż jak Bóg”, Gabriel to zgrupowanie dwóch słów geber – silny, a także el – Pan Bóg co przedstawia się jako „mąż Boży”, „wojownik Boży”. Rafał oznacza „Bóg uzdrawia”.
Najistotniejszym z archaniołów jest Michał, który jako pierwszy wystąpił przeciw buntowi Lucyfera. Bóg przekazuje mu zajęcia potrzebujące wyjątkowej siły. Jest kompanem dusz udających się do nieba, patronem kapliczek cmentarnych, z tego także względu przedstawia się go z wagami do wymierzania dobrych i złych postępków bądź z mieczem i włócznią. Św. Michał jest jednocześnie protektorem złotników i sztycharzy, wojskowych, farmaceutów, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, handlarzy, twórców wag oraz pracowników banków.
Gabriel jest posłannikiem Bożym. To on obwieścił Zachariaszowi, iż przybędzie na świat Jan Chrzciciel, to również on oznajmiał Bogurodzicy narodzenie Pana Jezusa. Z tego względu św. Gabriel jest opiekunem środków komunikacji i masowego przekazu (telefon, telegraf, radio i telewizja), pocztowców i emisariuszy. Prezentowany jest niejednokrotnie jako młody człowiek w białej szacie i ze skrzydłami.
Do Rafała modlą się przede wszystkim pacjenci, wędrowcy i podróżnicy oraz farmaceuci, górnicy, dacharze i marynarze. Jest wzywany do przypadłości oczu oraz zarazy. Rafała prezentuje się najczęściej jako Anioła Stróża, który strzeże ludzi.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.